miércoles, 26 de septiembre de 2012

Primera sessió

Pel que fa a aquesta primera setmana de classes, ja hem tingut dues sessions de Mitjans i recursos tecnològics. En aquestes dues sessions s’ha explicat el què farem i treballarem durant el curs; els dilluns seran per a classes teòriques, i els dimecres per a classes pràctiques.

Avui, dimecres, hem començat creant el nostre bloc personal i grupal per a l'assignatura. El meu grup està composat per na Dámaris, na Silvia, na Susana i jo. Hem creat un nou bloc que farem servir les quatre per a publicar les diferents tasques encomanades. Després de crear-lo hem posat en pràctica les nostres capacitats pel que fa als blocs, que amb l’estiu havíem deixat de banda. Per el moment no hem trobat cap dificultat, hem creat els dos blocs, hem afegit els gadgets pertinents i fetes les primeres entrades.

Al bloc personal haurem de fer una entrada per setmana, això ens permetrà reflectir els nostres sentiments envers l’assignatura, les nostres mancances en quant a la tecnologia pràctica, i perquè no també, sobre les classes teòriques. Aquest bloc servirà per veure la nostra evolució, els nostres nous aprenentatges adquirits i, sobretot, per saber si hem assolit l’objectiu principal de l’assignatura: conèixer els recursos tecnològics existents per a treballar en l’àmbit educatiu i com aplicar-los de manera significativa.

Respecte a l'article "La sociedad de la información, tecnologías digitales y educación",cal destacar idees com la dolenta utilització que es fa de la xarxa, tenim a l’abast molta informació però no som capaços de convertir-la en coneixement. Altre idea a destacar de l’article és els dos models de societat de la informació que volem crear, algunes persones veuen les tecnologies digitals com el progrés de la nostra civilització, i pel contrari, altres descriuen les tecnologies de la informació com el triomf d’un model de societat tecnocràtica, deshumanitzada i basada en criteris mercantils.
Personalment crec que la tecnologia pot aportar moltes avantatges si es sap emprar amb intel·ligència. S’ha de saber escollir allò que realment necessitem, conèixer les fonts d’informació fiables, i deixar-se de prejudicis envers la informació, que com a tots llocs, n’hi ha de bona i de dolenta.


No hay comentarios:

Publicar un comentario