viernes, 19 de octubre de 2012

Comencem amb el so!

Avui hem començat amb el taller de so. Després d'haver vist una mica d'introducció teòrica sobre què son els formats del so i quins son, com es digitalitza el so, etc, hem proseguit amb la primera pràctica que havíem de fer. Però hi ha hagut un problema tècnic, el programa Audacity amb el que anàvem a treballar el so no estava instal·lat als ordinadors i no hem pogut fer la pràctica. La propera setmana la realitzarem.Segons el que diu el " preàmbul del document de la Llei: LOE (ley orgànica 2/2006, de 3 mayo, de Educación)", penso que el que estableix per al segon cicle d'infantil és apropiat, ja que amb les edats que tenen els infants en aquell cicle, una primera aproximació a la tecnologia, a l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació, servira com a primer contacte per als següents anys.
Aquest primer contacte s'ha de fer desde totes les àrees, però del que diu la normativa al que realiment es fa a les aules ... ni ha un gran traç! Penso que no s'acompleixen moltes de les coses que estableix aquest preàmbul envers la tecnologia. Estudiem unes concecpcions però quan es surt al món laboral hi ha molts "docents" que d'acomoden en les tècniques tradicionals i no apliquen res de l'estudiat tristement.
Encara així, també he de dir que cada volta surten docents més oberts a les novetats, i amb moltes ganes de treballar amb la tecnologia i introduïr-la des d'edats primerenques.


No hay comentarios:

Publicar un comentario