jueves, 6 de diciembre de 2012

Les famílies en la inserció de les TIC

Molts articles sobre les noves tecnologies es centren en la importància del sistema escolar per a introduir les TIC a les aules, de la manera més primerenca possible, i alguns, no nombren la importància que tenen les famílies en aquest procés. Són les famílies les que resten amb els fills la resta del temps que no estan a les aules, i són elles les que han de, si no començar a introduir-les, a treballar conjuntament amb l’escola per a treballar les noves tecnologies. 

Pens que moltes famílies no s’impliquen al procés d’integració per manca de informació. Quan les persones no coneixem algun tema es veu la “por” a lo desconegut. Per això, per a totes aquelles famílies que encara no estan conscienciades amb les avantatges de les TIC, haurien de fer-se més cursets d’informació, tant teòrics, com pràctics, per a que aquestes poguessin viure a les seves pells tot el que els seus fills poden aprendre. Tractarem d’aconseguir augmentar el nivell de competència digital dels pares i mares del nostre alumnat, així com la seva capacitat per fomentar un ús segur de la Red per part dels seus fills. 

Partint que vivim a una societat de la informació i la comunicació, tots els infants que neixen són natius digitals, estan envoltats per les noves tecnologies, i uns més i altres menys, es desenvolupen molt bé amb elles. L’objectiu és informar a les famílies que les TIC són, entre d’altres coses, una eina indispensable per a la recerca d’informació, per a comunicar-se, per a compartir experiències, treballs, per jugar, etc.

No hay comentarios:

Publicar un comentario