jueves, 13 de diciembre de 2012

Comunicació a l'escola

La comunicació en l’escola, com a tots els àmbits de la vida, es essencial. Comunicar reunions, noves informacions, arribar a acords, treballar en equip, etc.

A la necessitat de comunicar-se entre els membres del centre, es suma la necessitat de comunicar-se amb les famílies dels infants. Tots sabem l’important que és compartir informació amb aquestes, rebent així el mestre informació rellevant de l’infant per part de les famílies, i donant la mestra informació sobre aquest a les famílies. Aquesta transmissió d’informació, a voltes, és molt difícil de realitzar-se de manera personal per manca de temps de les famílies, per causes laborals o d’altres.

Les TIC per aquest aspecte són molt útils, per no dir que és un dels mitjans que afavoriran més la comunicació entre família i escola, o entre membres del centre, sempre i quan hagi disposició a emprar-les. El simple fet de tenir un blog de centre per exemple, o d’aula, permet a les famílies entrar i informar-se sobre el que fan els seus fills, sobre el que esdevé en el centre del seu fill i demès, en el moment que ells puguin o desitgin. 

A part del blog, altres mitjans i recursos que ens ofereix la Red ens permeten comunicar-nos, tant amb els sectors de la comunitat educativa, com amb les famílies, com amb l’equip directiu. Aquest recursos poden ser los e-mails, els blogs, les xarxes, etc. Personalment crec que, tot centre hauria de menester un blog de centre com a mínim, actualitzat amb una mica de detall i cura. Mitjançant aquest recurs, com ja esmentat abans, famílies i escola estan en contacte. A més a més, existeixen gadgets per afegir una mena de xats, on les famílies poden posar comentaris, poden parlar entre elles o amb l’equip del centre, etc.

Una bona comunicació facilita la tasca docent. Hem de comunicar-nos per conèixer-nos i així poder saber les necessitats de cadascun.

No hay comentarios:

Publicar un comentario