miércoles, 23 de enero de 2013

Exposicions dels recursos multimèdia!

Avui hem fet les presentacions dels nostres recursos multimèdia mitjançant l’eina Power Point. El format que hem adoptat ha sigut el Pechacucha, que consta de vint diapositives programades cascuna per a que durin vint minuts. Teníem uns 7 minuts aproximadament per exposar a les nostres companyes tot el nostre treball. Encara que era difícil sintetitzar tot el treball en aquelles diapositives, ho hem intentat. 

Han sigut exposicions molt dinàmiques, aquest és l’aspecte positiu d’aquest format. No han sigut exposicions que es fan pesades, i a més a més, ens hem rigut molt amb algunes exposicions, per nirvis i demés.

Respecte a les exposicions dels nostres companys, m’han sorprès molt les temàtiques dels treballs, i sobretot la originalitat de molts. M’han agradat molt, la veritat. Ara toca crear un DVD amb tots i gravar-nos tots els jocs per poder tenir-los, veure`ls millor, i perquè no, jugar amb ells.


lunes, 21 de enero de 2013

Activitat amb una pissarra digital

La meva companya Dámaris i jo hem pensat en una activitat per a realitzar amb la pissarra digital.

Una activitat per a jugar amb la pissarra digital a la vegada que aprenem podria ser per exemple fer una sopa de lletres. El nostre grup estem treballant el tema de reciclatge per a crear el nostre recurs multimèdia i podríem emprar aquesta activitat per a relacionar-la amb el reciclatge. 

Aquesta activitat aniria dirigida a infants de 5 anys aproximadament. L’infant tindria un quadre amb moltes lletres on dins es trobarien diferents paraules relacionades amb el reciclatge, com “contenidor”, “fems”, “plàstic”, etc. L’infant hauria de cercar l’eina pertinent de la pissarra digital i pintar amb un cercle la paraula sencera. Com la pissarra digital ofereix bastants recursos, poden agafar diferents colors per a seleccionar les paraules, i a més, sempre podem afegir algun suport d’àudio per a que els infants que encara no sàpiguen llegir bé, puguin escoltar. D’aquesta manera els infants juguen i aprenen sobre un format nou i molt atractiu per a ells. 
miércoles, 16 de enero de 2013

Finalitzant el treball grupal!

Avui era un dia optatiu d’anar a classe. El nostre grup ens hem reunit a casa per tal d’acabar el nostre projecte multimèdia que tenim que presentar el proper dimecres. La veritat que el tenim bastant avançat, ens queda acabar de redactar més tècnicament els continguts que hem tractat i la reflexió final. 

Pel que fa al treball escrit no hem trobat massa dificultats per a realitzar-ho ja que des d’un primer moment teníem molt clar el que volíem fer i com. 

Pel que fa a la part pràctica, ens agradaria haver introduït moltes més activitats amb molts de nous efectes, però per manca de temps no hem tingut l’oportunitat de dedicar temps en aprendre a emprar altres efectes nous que l’eina Power Point ens pot oferir. 

Hem començat també a elaborar el nostre Pechakucha per a la presentació de dit treball. És una manera de presentar més limitada, però això ens ha fet tenir que sintetitzar les idees principals, i les coses que ens pareixen més interessants per a exposar als nostres companys. Sobretot l’hem fet molt gràfic, per a que no sigui avorrit i per a que enganxi al públic. Pensem que quedarà bastant atractiu.

miércoles, 9 de enero de 2013

La pissarra digital

Avui hem tractat el recurs digital de la pissarra digital. Hem pogut conèixer d’una manera més propera com funcionen i un poc la utilitat que pot tenir per als infants. 

L’objectiu de la pissarra digital a un aula d’infantil, a part de projectar, s’ha d’aconseguir interactuar amb els infants. Aquesta interacció amb infants d’aquestes edats a de ser de manera lúdica. Podem aplicar molts de coneixements didàctics mitjançant jocs amb el suport de la pissarra digital. 

Aquesta eina digital es tracta d’una mena de pissarra virtual on poden projectar presentacions, informació, activitats, jocs.. i amb uns retoladors especials, o amb la mateixa mà, podem polsar la pantalla per a accionar qualsevol aspecte. 

Les aplicacions amb les que compta són les següents: es pot pintar amb ella, navegar per internet, fer exercicis interactius, activitats, jocs. Aquestes aplicacions donen un paper molt actiu al infant, motivant-lo a aprendre mentre utilitza altre suport molt més atractiu que l’estàtic paper de sempre. 

Personalment els requisits que es necessiten per a treballar amb la pissarra digital són la predisposició, el voler donar-li sentit a la seva utilitat, i sobretot la paciència, perquè com a eina digital que és no sempre funciona correctament. Es un recurs que si es sap treure profit d’ell pot ser molt interessant treballar amb ell, tant per al docent, com per als infants ja que és una eina que incrementa la motivació d’aquests.


viernes, 28 de diciembre de 2012

¿Qué han introducido de nuevo las TIC en la educación?

En el ámbito legislativo la LOE nos ha cambiado la forma de programar, incluyendo la introducción de actividades TIC en la Programación Docente, también. Ahora no sólo debemos seleccionar actividades, juegos o tareas TIC; también es necesario prestar atención a ciertos aspectos para que la sesión sea productiva y nos ahorren situaciones de bloqueo que pueden interrumpir la clase en un momento dado, y evitarán la frustración de los niños, por no poder completar la tarea… y también nuestra propia frustración. Sin agobiarse, deben reflejarse en la Programación. 

Con la introducción de las TIC surgieron nuevos contenidos para trabajar con los alumnos como la comprensión de datos, concepto, para describir o entender la acción, comprender el cambio en la forma del puntero y lo que significa: flecha – mano – cursor, descubrir la navegación lineal o hipertextual de la actividad, desarrollar capacidades hasta constituirse en secuencias de habilidades; coger el ratón correctamente, respetar el turno de juego, cuidar los elementos del ordenador, etc. 

 Con estos nuevos contenidos se pretendía que las TIC consiguieran los siguientes objetivos: identificar las partes del ordenador, comprender la relación entre el movimiento de su mano y del puntero, aumentar la destreza en el uso del ratón, y aplicar las normas de convivencia para el rincón del ordenador, entre otras cosas.

miércoles, 19 de diciembre de 2012

HIPERTEXTO E HIPERMEDIA

Jesús Ibáñez Salinas ofrece un artículo donde explica estos dos términos. Cuando hacemos referencia al “Hipertexto”, estamos hablando de una tecnología software para organizar y almacenar información en una base de conocimientos cuyo acceso y generación es no secuencial tanto para autores, como para usuarios. Un buen sistema hipertexto estimula el ojeo y la búsqueda, distintos de la lectura de principio a fin. Esta se realiza en base a variadas conexiones punto a punto en el entramado de la base de conocimiento. Cuando las conexiones llevan a gráficos, cuadros, secuencias de vídeo o música, el proceso se transforma en “Hipermedia”. En resumen el “Hipermedia” sería un hipertexto que incluye imágenes, videos y recursos visuales. 

 La creación de elementos hipermedia se puede aprovechar mucho para la docencia. El que un formato contenga imágenes, videos y recursos tan visuales atrae mucho a los niños, aspecto que se puede explotar para inculcarles nuevos conocimientos. Mediante estos softwares también podemos crear juegos didácticos para aprender jugando. Hay una gran de variedad de recursos que podemos crear mediante estas tecnologías, que pueden llegar a ser muy atractivas según la función que les queramos dar.

jueves, 13 de diciembre de 2012

Comunicació a l'escola

La comunicació en l’escola, com a tots els àmbits de la vida, es essencial. Comunicar reunions, noves informacions, arribar a acords, treballar en equip, etc.

A la necessitat de comunicar-se entre els membres del centre, es suma la necessitat de comunicar-se amb les famílies dels infants. Tots sabem l’important que és compartir informació amb aquestes, rebent així el mestre informació rellevant de l’infant per part de les famílies, i donant la mestra informació sobre aquest a les famílies. Aquesta transmissió d’informació, a voltes, és molt difícil de realitzar-se de manera personal per manca de temps de les famílies, per causes laborals o d’altres.

Les TIC per aquest aspecte són molt útils, per no dir que és un dels mitjans que afavoriran més la comunicació entre família i escola, o entre membres del centre, sempre i quan hagi disposició a emprar-les. El simple fet de tenir un blog de centre per exemple, o d’aula, permet a les famílies entrar i informar-se sobre el que fan els seus fills, sobre el que esdevé en el centre del seu fill i demès, en el moment que ells puguin o desitgin. 

A part del blog, altres mitjans i recursos que ens ofereix la Red ens permeten comunicar-nos, tant amb els sectors de la comunitat educativa, com amb les famílies, com amb l’equip directiu. Aquest recursos poden ser los e-mails, els blogs, les xarxes, etc. Personalment crec que, tot centre hauria de menester un blog de centre com a mínim, actualitzat amb una mica de detall i cura. Mitjançant aquest recurs, com ja esmentat abans, famílies i escola estan en contacte. A més a més, existeixen gadgets per afegir una mena de xats, on les famílies poden posar comentaris, poden parlar entre elles o amb l’equip del centre, etc.

Una bona comunicació facilita la tasca docent. Hem de comunicar-nos per conèixer-nos i així poder saber les necessitats de cadascun.