jueves, 1 de noviembre de 2012

Les TIC

Com ens poden ajudar les TIC en la comunicació escola-família?

Cada volta, les TIC estan més integrades a totes les escoles. i això vol dir que també estan en contacte amb les famílies. Un dels objectius de les TIC, és funcionar com a vehicle de comunicació entre família i escola. És un mitjà pel qual les famílies poden veure els processos que segueixen els seus infants dia a dia a classe. 

Les TIC donen moltes avantatges pel que pa a la comunicació entre escola i família. Vivim en un mon on hi ha molta presa, les famílies treballen molt, moltes no tenen molt de temps per a acudir a les escoles i parlar de com va el seu fill, què és el que fa a classe, etc. Es aquest aspecte, les TIC afavoreixen aquesta comunicació, perquè sempre es pot treure un moment per a veure la web o el bloc del col·legi del seu infant on, si no es diàriament, es publica informació sobre els seus processos molt aviat. 

Els recursos que ofereixen els gadgets que es poden afegir als blocs de les escoles per exemple, també afavoreixen la comunicació entre famílies. Alguns blocs compten amb un xat on, entre famílies i amb el tutor, es pot intercanviar informació i comentaris.

Es cert que n’hi ha escoles més pioneres en les noves tecnologies, més implicades, i d’altres que no s’impliquen tant. Encara així, les famílies d’ara es cert que estan més obertes a emprar aquests mitjans. A voltes, per a elles és molt més còmode i visual que anar a parlar directament amb la tutora del seu fill.

No hay comentarios:

Publicar un comentario